Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrenci, Öğretim Üyesi ve Sınav Formları

AÇIKLAMA İNDİR
Haftalık Ders Programı Bildirim Formu
Ders Seçme Formu
Açılmayan Ders Yerine Yeni Derse Yazılma Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Sınavı Değerlendirme Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
Askerlik Sevk Tehir Talep Formu
Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
Yüksek Lisans Danışman Proje Yürütücü Değiştirme Formu
Doktora Tez Teslim Formu
Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Konusu Öneri Formu