Eğitim Bilimleri Enstitüsü

(GÜNCEL) İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı Başvuru Sonuçları

14.07.2017

İMÜ İnsan Gelişimi ve Eğitim tezsiz II. öğretim yüksek lisans programının başvuru sonuçları için tıklayınız
 

Kesin Kayıt: 17.07.2017 -21.07.2017

Yedek Kayıt: 24.07.2017-25.07.2017

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Belgeler

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosunun (transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

e) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu. (Ödeme yaparken dekontta II. öğretim olduğu ve öğrenci numarası mutlaka belirtilmeli)

Kesin Kayıt Yeri 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Güney Kampüs D-100 Karayolu Yanyol 34700 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel:    (216) 280 22 47              

         (216) 280 22 45

Katkı Payı Ücretleri

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)       

180 TL (15×180= 2.700 TL) (birinci yarıyıl için)

180 TL (15×180= 2.700 TL) (ikinci yarıyıl için)

Toplam:  2.700 TL + 2.700 TL= 5.400 TL 
 

Öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini Vakıflar Bankası Altunizade Şubesi’ne yatırabilirler.

NOT: 21 Temmuz 2017 tarihine kadar katkı paylarını yatırıp dekontlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin KAYITLARI SİLİNİR