Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz YL Başvuru Değerlendirme Sonuçlarına Göre Kazananların Listesi

06.02.2017

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz YL başvuru değerlendirme sonuçlarına göre kazananların listesi için tıklayınız.

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt ve Ders Seçim İçin Önemli Tarihler

7 -13 Şubat     Kesin Kayıt
13-17 Şubat    Ders Seçimi
20 - 24 Şubat  Ders Ekleme-Bırakma
20 Şubat         Derslerin başlaması

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt İçin Belgeler

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosunun (transkript) aslı veya üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

e) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu. (Ödeme yaparken dekontta II. öğretim olduğu ve öğrenci numarası mutlaka belirtilmeli)

Kesin Kayıt Yeri 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Güney Kampüs D-100 Karayolu Yanyol 34700 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel:    (216) 280 2346               

         (216) 280 2342

         (216) 280 2345

Katkı Payı Ücretleri

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)       

170 TL (15×170= 2.550 TL) (birinci yarıyıl için)

170 TL (15×170= 2.550 TL) (ikinci yarıyıl için)

Toplam:  2.550 TL + 2.550 TL= 5.100 TL

Öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini Vakıflar Bankası Altunizade Şubesi’ne  

"TR52 0001 5001 5800 7305 3237 28" no'lu hesaba yatıracaklardır.

* Dersler hafta içi mesai saatleri dışında (akşam) yapılacaktır.

İletişim

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ana bilim Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı

omer.avci@medeniyet.edu.tr

NOT: 13 Şubat 2017 tarihine kadar katkı paylarını yatırıp dekontlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin KAYITLARI SİLİNİR