Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Başvuru

PROGRAM TAKVİMİ,

 BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Takvimi

19.06.2017 -07.07.2017

Başvuru ve Ön kayıt

10-11.07.2017

Mülakat

17.21.07.2017

Kesin Kayıt

24-25.07.2017

Yedek Kayıt

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Öğrenci

Kabul Koşulları

İnsan Gelişimi ve Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; adayların lisans not ortalamalarının %50’si ve mülakat puanlarının %50’si toplanarak belirlenir. Mülakatlara kontenjanın dört katı sayısındaki kadar aday çağrılır. Adaylardan başvuru sırasında akademik hedeflerini ve bu programdan beklentilerini anlatan bir niyet mektubu sunmaları istenir. Bu niyet mektubu, adayların akademik motivasyonları hakkında bilgilenmek amacıyla istenir. 

Başvuru Koşulları

1. T.C. Vatandaşı Olmak.

2. Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

4. Yabancı Dil Bilgisi

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için yabancı dil koşulu aranmaz.

5. Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

  • En az 4 yıllık Lisans programı mezunları

Değerlendirme Kriterleri:

  • Lisans Not Ortalaması (%50),

  • Mülakat (%50) üzerinden yapılır.

Kontenjan:

  • 25

Başvuru için Gerekli Belgeler

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

1.  II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

2.  Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

3.  T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi. 

4.  Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

5.  Adayın neden bu alanda lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon. (Kompozisyonun Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı'ya e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com )

6.  Başvuru Formu (online doldurulur.) Başvurmak için tıklayınız.

İletişim

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ana bilim Dalı Başkanı:

Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı

E-posta: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com

Tel: 0216 280 34 55