Eğitim Bilimleri Enstitüsü

I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru

PROGRAM TAKVİMİ, BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Takvimi

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

21 Mayıs – 22 Haziran 2018

Başvuru Adresi     :

D-100 Karayolu Dumlupınar Mah.
34730 Kadıköy  / İSTANBUL                        

Tel: (216) 280 3474

        (216) 280 2345

        (216) 280 2346

             

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

26-28 Haziran 2018

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

29 Haziran 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

2 Temmuz – 6 Temmuz 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

Mezuniyet Koşulu

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

  1. Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans, diploması veya çıkış belgesi fotokopisi.  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
  2. Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
  3. Nüfus cüzdanının fotokopisi
  4. Vesikalık fotoğraf  (2 adet).
  5. Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.
  6. Başvuru Formu (online doldurulacaktır.) Başvuru için tıklayınız

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %80’i toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

F- YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN BİLGİLERİ


Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Programı I. Öğretim Tezsiz YLS Türk Uyruklu Kontenjan Sayısı: 10

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Programı I. Öğretim Tezsiz YLS Yabancı Uyruklu Kontenjan Sayısı: 0

*Programa başvuru için aşağıda belirtilen programlardan alınan bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

            En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Hizmet, Hemşirelik, Ebelik ve Tıp bölümlerinden mezun olmak.

İletişim

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKIN

E-posta: imu.pdr@gmail.com      Tel: 0216 280 33 33 / 3456