Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrenci, Öğretim Üyesi ve Sınav Formları

AÇIKLAMA İNDİR
Yabancı Dil Tazminatı
Yaz Okulları Programları Uygulama Esas VE Usulleri
Tezsiz Yüksek Lisans Senato Esasları
Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Usul ve Esasları
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Planı Tablosu
Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı Tablosu
Öğretim Üyesi Ders Programı
Lisansüstü Açılacak Dersler ve Görevlendirilen Öğretim Üyeleri Tablosu
Ek Tazminat
Doktora Programı Ders Planı Tablosu
Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
Araştırma Görevlisi Akademik Faaliyet Raporu
Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Uzmanlık Dersi Açma Teklif Formu
Yeni Ders Öneri Formu