Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Vizyon-Misyon

Vizyon

Medeniyetimizin değerlerinden beslenen, yaşam boyu eğitim-öğretim ilkesiyle, bilim, eğitim ve kültür alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran, uluslararası düzeyde de eğitim- öğretim verebilen, topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren, Eğitim Bilimleri alanında öncülük yapabilecek bir  Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak.

Misyon

Yerel olanı gözardı etmeden, uluslararası düzeyde eğitim –öğretim yapan; Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma misyonu ile uyumlu; insan odaklı, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi üreten, disiplinler arası çalışmalara değer veren, bilginin toplumsallaşmasına katkı sağlayan etkin çalışmalar yapmak, evrensel değerlere bağlı, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri düzeyde eğitim etkinliklerine yönelik gereksinimleri karşılayan, karşılaştığı sorunlara yaratıcı, çözüm üretebilen ve evrensel bilime katkı yapan bilim araştırmacılar ve öncü akademisyenler yetiştiren bir kurum olmak.