Başvuru

PROGRAM TAKVİMİ, BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Takvimi

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri :

21 Mayıs - 22 Haziran 2018

Başvuru Adresi     :


D-100 Karayolu Dumlupınar Mah.
34730 Kadıköy / İSTANBUL                        

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi

26-28 Haziran 2018

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

29 Haziran 2018

Kesin Kayıt Tarihleri

2 Temmuz – 6 Temmuz 2018

C- BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Mezuniyet Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

 1.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylar için ALES şartı aranmaz.

 1. Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

 1. II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adayların ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 2. Yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).
 4. Vesikalık fotoğraf  (2 adet).
 5. Adayın neden bu alanda lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon. (Kompozisyonun Yrd. Doç. Dr. Ömer Avcı'ya e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com)
 6. Başvuru Formu (online doldurulur.) Başvurmak için tıklayınız.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.
 2. Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

F- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN BİLGİLERİ

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Türk Uyruklu Kontenjan Bilgileri:20

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yabancı Uyruklu Kontenjan Bilgileri:5

Katkı Payı Ücretleri

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)       170 TL (15×170= 2.550 TL) (bir yarıyıl için)

* Dersler hafta içi mesai saatleri dışında (akşam) yapılacaktır.

İletişim

İnsan Gelişimi ve Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ana bilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Avcı

E-posta: omer.avci@medeniyet.edu.tr / omeravci76@gmail.com

Tel: 0216 280 34 55