Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Akademik Personel

Prof. Dr.  Hayrunnisa ALAN

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN

E-Posta: hayrunnisa.alan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 15

Prof. Dr.  Ahmet AKIN

Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet AKIN

E-Posta: ahmet.akin@medeniyet.edu.tr

Telefon: 021628033332600

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AVCI

İnsan Gelişimi ve Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AVCI

E-Posta: omer.avci@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 34 55

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakan KARATAŞ

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakan KARATAŞ

E-Posta: ibrahimhakan.karatas@medeniyet.edu.tr

Telefon: 21628037503750